Erasmus+

erasmus plus logo

 

PROGRAM ERASMUS+

„Mobilnie ku przyszłości w zawodzie”

Nr projektu: 2014-1-PL01-KA102-000626

 

Wartość projektu: 265 330,00 euro

Ilość uczestników: 70 (50-u uczniów z klas trzecich oraz 20-u absolwentów)

Koordynator projektu w ZSE-U: Ewa Werra

Partnerzy projektu: Tellus Group w Plymouth – Anglia, Devon oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Schmalkalden – Niemcy, Turyngia

Harmonogram mobilności:

a) IV-V 2015 r.: staż 10-u uczniów w Niemczech i 15 uczniów uczniów w Anglii – staż na 28 dni

b) VII-IX 2015 r.: staż 2 absolwentów w Niemczech i 3 w Anglii – staż na 60 dni

c) VII-XI 2015 r.: staż 2 absolwentów w Niemczech i 3 w Anglii – staż na 150 dni

d) IV-V 2016 r.: staż 10-u uczniów w Niemczech i 15 uczniów uczniów w Anglii – staż na 28 dni

e) VII-IX 2016 r.: staż 2 absolwentów w Niemczech i 3 w Anglii – staż na 60 dni

f) VII-IX 2016 r.: staż 2 absolwentów w Niemczech i 3 w Anglii – staż na 150 dni

Cele projektu:
-przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu wśród absolwentów szkół zawodowych

-promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy

-wzrost kompetencji personalnych i społecznych uczniów

-zdobycie praktycznego doświadczenia i wiedzy zawodowej przez uczniów

-podniesienie jakości i rangi kształcenia zawodowego poprzez podniesienie umiejętności praktycznych uczniów oraz językowych

-dostosowanie kwalifikacji zawodowych stażystów do oczekiwań rynku pracy

-integracja młodych ludzi na rynku pracy

-wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów

-przeniesienie na realia polskie, do firm handlowych, turystycznych, gastronomicznych oraz hoteli nowych i efektywnych rozwiązań organizacyjno-technologicznych

-zwiększenie zakresu współpracy szkoły zawodowej z podmiotami zagranicznymi

-wyrabianie postaw mobilności i elastyczności w stosunku do zmian, zachodzących na rynku pracy

-uzyskanie przez beneficjentów dokumentu Europass-Mobilność

-rozwijanie umiejętności społecznych, interpersonalnych, językowych i komunikacyjnych

-dalsza promocja szkoły

Koszty beneficjentów pokrywane ze środków programu Erasmus+:

-podróż

-ubezpieczenie

-wyżywienie

-zakwaterowanie

-przygotowanie pedagogiczno-kulturowo-językowe