Job shadowing 2017

8 nauczycieli ZSE-U w dniach 12-16.06.2017r. odbyło job shadowing w BSZ Hugo Junkers, Dessau-Roßlau, Niemcy w ramach projektu pt.:  „Mobilność szansą na rozwój zawodowy i osobisty

Staż został zrealizowany w ramach projektu systemowego „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zadania i czynności nauczycieli podczas wyjazdu:

  1. Obserwacja pracy nauczycieli oraz zajęć lekcyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego im. Susanne Eger oraz Centrum Szkolenia Zawodowego „Hugo Junkers” w Dessau.
  2. Zapoznanie z dualnym systemem edukacji w Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem Saksonii .
  3. Obserwacja kształcenia praktycznego w „Hugo Junkers”
  4. Zapoznanie się z kształceniem zawodowym w Centrum Szkolenia Zawodowego „Hugo Junkers” i zakładzie pracy (system dualny)
  5. Obserwacja pracy oraz kształcenia praktycznego w stołówce Uniwersytetu Lipskiego „Mensa am Park“

 

  1. Wymiana doświadczeń w zakresie systemów szkolnictwa w Niemczech i w Polsce / informacje o integracji uczniów z niepełnosprawnością / różne możliwości kształcenia i dokształcania po ukończeniu szkoły zawodowej.
  2. Otrzymanie informacji o organizacji i strukturze edukacji zawodowej w Niemczech.
  3. Wizyta w centrum kształcenia ASG Sachsen GmbH w Lipsku oferującym różne oferty w zakresie kształcenia zawodowego i kształcenia ustawicznego.
  4. Zwiedzanie sal lekcyjnych i warsztatów ze specjalnym wyposażeniem dla uczniów klas o kierunku logistycznym, handlowym, ekonomicznym, gastronomicznym i turystyczno-hotelarskim.

 

Zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe

Zwiększenie zdolności do inicjowania zmian w kontekście modernizacji i otwarcia organizacji na współpracę międzynarodową

Poprawa kompetencji, jakości pracy i metod uczenia

Na skutek obserwacji pracy i działań innych, zmodernizuje procesy nauczania i uczenia się

Wzrost autorytetu umiejętności mentorskich, pedagogicznych, językowych i osobistych

Zmodernizowanie i podniesienie edukacji szkolnej na poziom europejski

Nabycie praktycznej wiedzy specjalistycznej na temat dualnego systemu edukacji w Niemczech.

Nabycie wiedzy na temat działania kształcenia zawodowego w szkole i w zakładach pracy.

Porównanie metod nauczania przyjętych w Polsce z metodami stosowanymi w Niemczech.

Poznanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Poznanie kultury i organizacji pracy w Niemczech.