Wymiana młodzieży (2006 – 2007)

Podejmowanie zagranicznych gości
Wymiana młodzieży

Partner: Berufliche Schule des Kreises Rügen in Sassnitz (Niemcy)
Liczba uczestników: 12
Budżet projektu: 7.361,08 €
Autor projektu: Ewa Werra
Koordynator projektu: Joanna Szczerba