Job shadowing 2018

W dniach 30.04-04.05.2018r. 9 nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, handlowych oraz spedycjo-transportowych ZSE-U odbyło tygodniowe szkolenie job shadowing w BSZ Hugo Junkers, Dessau-Roßlau, Niemcy w ramach projektu pt. „Mobilność szansą na rozwój zawodowy i osobisty

Staż został zrealizowany w ramach projektu systemowego „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt był prowadzony metodą Job Shadowing i opierał się na wymianie doświadczeń z instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego w Lipsku i Dessau-Rosslau w Niemczech.

Nauczyciele mieli możliwość porównania systemów edukacyjnych w Polsce i w Niemczech. Wyjazd był okazją do wzajemnej wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie organizacji szkolnictwa zawodowego, skuteczności i współdziałania szkoły zawodowej z jej otoczeniem oraz korelacji z przedmiotami ogólnokształcącymi.

Oprowadzanie po salach lekcyjnych i warsztatach ze specjalnym wyposażeniem dla uczniów klas o kierunku logistycznym, handlowym i ekonomicznym, obserwacja pracy nauczycieli, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w edukacji i szkoleniach oraz aktywne uczestnictwo w czynnościach praktycznych pozwolą wykorzystać zdobytą wiedzę w bezpośrednim działaniu i ukierunkuje naukę na działania praktyczne ucznia.

Zadania i czynności nauczycieli podczas wyjazdu:

 • Obserwacja pracy nauczycieli oraz zajęć lekcyjnych w  Centrum Szkolenia Zawodowego „Hugo Junkers” w Dessau.
 • Zapoznanie z dualnym systemem edukacji w Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem Saksonii .
 • Obserwacja kształcenia praktycznego w „Hugo Junkers”
 • Zapoznanie się z kształceniem zawodowym w Centrum Szkolenia Zawodowego „Hugo Junkers” i zakładzie pracy (system dualny)
 • Wizyta techniczna w porcie lotniczym „Flughafen Leipzig/Halle” oraz terminalu przeładunkowym „Hafen Halle GmbH“.
 • Wymiana doświadczeń w zakresie systemów szkolnictwa w Niemczech i w Polsce / informacje o integracji uczniów z niepełnosprawnością / różne możliwości kształcenia i dokształcania po ukończeniu szkoły zawodowej.
 • Otrzymanie informacji o organizacji i strukturze edukacji zawodowej w Niemczech.
 • Wizyta w centrum kształcenia ASG Sachsen GmbH w Lipsku oferującym różne oferty w zakresie kształcenia zawodowego i kształcenia ustawicznego.
 • Zwiedzanie sal lekcyjnych i warsztatów ze specjalnym wyposażeniem dla uczniów klas o kierunku logistycznym, handlowym, ekonomicznym, gastronomicznym i turystyczno-hotelarskim.

Zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe:

 • Zwiększenie zdolności do inicjowania zmian w kontekście modernizacji i otwarcia organizacji na współpracę międzynarodową
 • Poprawa kompetencji, jakości pracy i metod uczenia
 • Na skutek obserwacji pracy i działań innych, zmodernizuje procesy nauczania i uczenia się
 • Wzrost autorytetu umiejętności mentorskich, pedagogicznych, językowych i osobistych
 • Zmodernizowanie i podniesienie edukacji szkolnej na poziom europejski
 • Nabycie praktycznej wiedzy specjalistycznej na temat dualnego systemu edukacji w Niemczech
 • Nabycie wiedzy na temat działania kształcenia zawodowego w szkole i w zakładach pracy
 • Porównanie metod nauczania przyjętych w Polsce z metodami stosowanymi w Niemczech
 • Poznanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych
 • Poznanie kultury i organizacji pracy w Niemczech