Praktyki w latach 2002 – 2003

Praktyki zawodowe w gospodarstwach agroturystycznych
w północnej Fryzji w Niemczech

Friesland

Udział wzięło 28 uczniów klas III Liceum Agrobiznesu.

Partner z Niemiec:
Hans Peter Adzersen, Berufliche Schule des Kreises Nordfriesland w Bredstedt

Koordynator:
Ewa Werra

Koszty pokryto ze środków własnych uczestników.