Wymiana z Niemcami

Współpraca ze szkołą zawodową „Berufliche Schule Rügen” z Sassnitz rozpoczęła się w roku 2005. Realizacja projektów wymian odbywa się dzięki wparciu finansowemu organizacji Polsko –Niemieckiej Współpracy Młodzieży i lokalnych władz.

Pragniemy, aby celem wymiany było podniesienie świadomości interkulturowej wśród uczniów, nawiązanie przyjaźni pomiędzy uczestnikami projektu. Dzięki wymianie uczniowie mają możliwość skonfrontowania swojej wiedzy o kraju sąsiada z rzeczywistością i wypracowania sobie zdania na temat Polski/Polaków, Niemiec/Niemców, opinii, która będzie oparta na osobistym doświadczeniu. Chcemy również motywować uczniów do lepszego opanowania języka. Dzięki wymianie nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki w nauce języka niemieckiego.

Print