Comenius – Polska

War and Peace – Polandcoms4

 W czerwcu 2013r. nasza szkoła gościła delegację partnerów w Bytowie.

W trakcie pobytu gości zorganizowano warsztaty kulinarne typowych potraw każdego
z państw w czasie II wojny światowej, rozgrywki piłki siatkowej i koszykowej, zwiedzanie miasta w tym wizytę w Muzeum Zachodniokaszubskim, gdzie uczestnicy spotkania zwiedzili muzeum i wystawę zorganizowaną przez fundację Shalom pt.” I ciągle widzę ich twarze„.
Uczniowie także pracowali nad projektem, w międzynarodowych grupach omawiali różnice w wywiadach ze świadkami II Wojny Światowej, które wcześniej każda z delegacji przygotowywała w domu.
Przygotowano wystawę prac uczniów ” Memorial Wall„, galeria przedstawiała najbardziej wzruszające obrazy wojny- w formie plakatu zdjęcia lub pracy plastycznej. Przeprowadzono zajęcia integracyjne, których celem była walka z uprzedzeniami. W szkole zorganizowano pokaz i naukę tańców kaszubskich dzięki małym Kaszubom ze szkoły w Studzienicach.
Wszyscy uczniowie i opiekunowie brali udział w wykładzie zorganizowanym we współpracy z Akademią Pomorską na temat „Sytuacji Polski przed wybuchem II Wojny Światowej, a także w trakcie”.

W ramach projektu odbył się wyjazd do obozu koncentracyjnego w Sztutowie, gdzie ogromne wrażenie zrobiło spotkanie z przewodnikiem, który sam był jeńcem w jednym z obozów a także projekcja filmu przedstawiająca historię obozu i jego mieszkańców.
Trójmieście odwiedziliśmy takie miejsca jak: Katedrę Oliwska i parki, Długi Targ, Plac Trzech Krzyży, Stocznię, Żuraw Gdański oraz miejsce największego zainteresowania i pochwały polskiej determinacji i odwagi Westerplatte.

Na koniec spotkania zorganizowano konferencję podsumowującą pierwszy rok pracy nad projektem z udziałem władz a także mediów.