POWER

 

Tytuł projektu: „Mobilność szansą na rozwój zawodowy i osobisty”

Nr  2016-1-PL01-KA102-024414

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania stażu: 31.12.2016-30.06.2018

Przyznane dofinansowanie: 812 028,05 PLN

Projekt zakłada udział 78 uczestników w tym:

– 30 uczniów odbywających miesięczny staż w Wielkiej Brytanii

– 26 uczniów odbywających miesięczny staż w Niemczech

– 6 absolwentów odbywających 3 miesięczny staż w Wielkiej Brytanii i Niemczech

– 17 nauczycieli odbywających staż typu job-shadowing w Niemczech