SOCRATES COMENIUS

Comenius

Program Comenius jest skierowany do osób i instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • uczniów korzystających z edukacji szkolnej do momentu uzyskania wykształcenia średniego;
  • szkół określonych przez państwa członkowskie;
  • nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół;
  • stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną;
  • osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
  • ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie;
  • podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.

Więcej na stronie http://www.comenius.org.pl

 

Źródło: Program Comenius – O Programie, http://www.comenius.org.pl, dostęp: 25.07.2014