Anglia 2018

Osoby zakwalifikowane do udziału w stażu w Wielkiej Brytanii w maju 2018 r.

Karolina Bernacka
Michał Gospodarek
Maciej Hinc
Paulina Jakubek
Alicja Sarnowska
Klaudia Sztandera
Joanna Janta Lipinska
Monika Tarasewicz
Katarzyna Jabłońska
Jarosław Cegieła
Patrycja Sokół
Natalia Freda
Daniel Megger
Paulina Trapp
Paula Witek