Staże w Niemczech i Anglii

Projekt Leonardo da Vinci

Celem wyjazdów jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego (praktyki i staże zagraniczne) bądź poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń).

Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie – wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy.
Wyjazdy do Niemiec i Anglii wspomaga uczniów w rozwijaniu umiejętności językowych, a także radzenia sobie w codziennych sytuacjach.