Akredytacja Erasmusa 2021-2027

Realizujemy projekty Erasmus w ramach otrzymanej akredytacji Erasmus+ 2020-1-PL01-KA120-VET-000095304 z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego.
Corocznie kilkunastu uczniów bierze udział w mobilności zawodowej w Walencji w Hiszpanii, gdzie odbywa czterotygodniową praktykę zawodową. Dodatkowo nauczyciele biorą udział w kursach i obserwacji pracy zagranicą.
Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z wyjazdów uczniów na praktyki zawodowe.

Walencja 2022

Walencja 2023